build a website


Cooach på solkusten

Cooach är organiserat utifrån en grundidé att vi vill arbeta i distribuerade team, dvs i team som inte finns på samma fysiska plats. Det är inte samma sak som att ”arbeta hemifrån” utan något som hela företaget bygger på. Vi har inget huvudkontor av den enkla anledningen att alla ska känna sig lika mycket delaktiga. Oavsett var i världen man råkar bo.

Varför? För oss finns det två starka skäl till att arbeta på detta sätt. Nummer ett är att vi lättare kan hitta rätt kompetens om vi inte är bundna till en viss stad eller ens ett land. Det är också lättare att få in kompetens på deltid vilket är viktigt för oss när vi växer. Det andra tunga argumentet är att vi blir bättre och mer trovärdiga i arbetet med våra kunder. Om vi säger att vi kan förstärka våra kunders organisationer genom en virtuell organisation och själva arbetar som en sådan blir vi både trovärdigare och bättre än den leverantör som arbetar på ett mer traditionellt sätt.

 
Idag har vi två s.k. hubbar som vi utgår från. Dels Stockholm och dels Fuengirola på spanska solkusten. I Fuengirola bygger vi successivt upp både en produktionsenhet och en kompetensbas. Genom att ha båda på samma ställe tror vi oss vinna i kvalitet och utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Det kan vid en första anblick synas vara långsökt att välja södra Spanien. Faktum är dock att det finns en fantastisk bas av erfarna människor från många olika länder i Europa, inte minst Sverige, som valt att trappa ner och bosätta sig här. Vi kan erbjuda en möjlighet att fortsätta vara aktiv i sin yrkesroll och vi får i gengäld tillgång till expertis som är svår och dyr att rekrytera i Sverige. Unga människor som kan utföra enklare arbetsuppgifter hittar vi t ex bland svenska skolans 300 elever.
 
Som affärscooach kommer du också att kunna dra nytta av möjligheten att arbeta på vårt spanska kontor under kortare eller längre tider.
Mobirise