develop own website


Vår IT-plattform

(klicka på rubrikerna nedan för mer text)

Vår utgångspunkt är att använda tillgänglig teknik för att leverera högsta möjliga service till lägsta möjliga kostnad. För samma kostnad som en traditionell redovisningsbyrå kan vi genom vårt arbetssätt leverera kompetensstöd som på riktigt ökar företagets konkurrenskraft.

För oss är det inte en målsättning utan en självklarhet att all bokföring är digital och att den produceras där det kan göras till lägst kostnad. Verifikationer i pärmar är förbjudet. Långt viktigare är att vi endast arbetar med kunder som förstår storheten med att flytta in i ett digitalt kontor. Det är genom samarbetet i ett digitalt kontor som den verkliga kraften i digitaliseringen frigörs. När hela företaget är i molnet så kan företaget samarbeta med experter från Cooach i både rena kompetensfrågor liksom i affärsprocesser.

De flesta bolag har inte ett digitalt kontor eller använder det inte på ett optimalt sätt. Vi hjälper därför företagen att flytta in i ett digitalt kontor och supporterar användaren så att det används så effektivt som möjligt.

Vår IT-plattform är baserad på standardprogramvara och utformad på ett sätt som möjliggör att arbeta med digitala medarbetare i både produktion och rådgivning. Genom att fokusera våra egna utvecklingsresurser på att utveckla och träna den digitala medarbetaren och arbeta med integrationer så tror vi att vi skapar största mervärdet för både Affärscooachen och våra kunder.

Ett växande problem i många företag är att administrera sina medarbetares konton i olika molnbaserade applikationer. I många fall använder medarbetare på företaget gratisversioner av populära tjänster som innebär att kritisk information delas utan att ledningen är medveten om det. Och om dom är det så är dom inte medvetna om riskerna.

Vi använder en s.k. IAM-plattform (Identity- and Access Management) för att administrera våra interna liksom våra kunders användning av olika molntjänster. Erbjudandet kan beskriva som on- och offboarding av medarbetare och passar som handen i handsken till HR-administrativa tjänster.

Vår ambition är att successivt utveckla erbjudandet till att bli företagets IT-avdelning som både tillhandahåller den digitiala infrastruktur liksom användarsupport i utvalda applikationer.

Vi fokuserar helt och hållet på att leverera våra tjänster på tjänsteplattformen Slack. Per september 2017 hade Slack runt 6 miljoner dagliga användare varav ca en tredjedel betalande kunder. Marknadsandelen är 70% med Microsoft Teams som främsta konkurrent. I Sverige använder ca 3 000 företag Slack och Sverige är nummer ett i Europa vad gäller Slack användare per capita.

Vi tror att kommunikation inom företag men även mellan företag i framtiden kommer att ske på kommunikationsplattformar likt Slack (Gartner kallar området för Workstream Collaboration Solution). Detta innebär helt nya möjligheter att ta in extern kompetens och bemanna processer. För de mindre företagen innebär det en möjlighet att öka sin konkurrenskraft gentemot de större företagen. Det kan liknas vid hur SaaS har tillgängliggjort digital infrastruktur som tidigare bara var förbehållen stora företag. 

Vi har utvecklat vår egen tjänsterobot, Cooachbot, som redan idag kan stötta användare i Slack vad gäller repetitiva processer för bokföring, tidsredovisning, frånvarorapportering samt finansiell rapportering. Cooachbot är genom API-integrationen kopplat till Fortnox och lönesystemet MaxPA. Tanken är att även kunna skapa integrationer mot andra system. Under hösten 2018 kommer boten att kopplas ihop med IBM Conversation Services där vi redan har skapat en första prototyp till en HR-assistent för ett av våra kundföretag.

Långsiktigt är målsättningen att träna Cooachbot till att kunna vara en digital medarbetare som arbetar hand i hand med affärscooachen och andra mänskliga experter.

Vi använder Fortnox som huvudsystem för bokföring och MaxPA för lön. Därutöver använder vi Oxceed för finansiell rapportering.

Vi är öppna för att även arbeta med andra system om det finns en affärsmässighet i det, dvs att vi kan organisera arbetet på ett effektivt sätt.

Som Affärscooach kommer du att arbeta dagligen i vårt verktyg för digital affärsutveckling. I detta verktyg skapar du aktiviteter på kunderna du jobbar med och föreslår utveckling som du ser ett behov av i ett eller flera kundcase.

Genom att så direkt koppla utvecklingen till konkreta kundbehov så minimerar vi risken för att vi investerar i funktionalitet som i slutändan inte efterfrågas. För dig som Affärscooach innebär det en unik möjlighet att påverka utvecklingen och kunna leverera det kunderna verkligen efterfrågar.

Mobirise