responsive site templates


Att verka som Affärscooach?

(klicka på rubrikerna nedan för mer text)

Digitaliseringen förändrar successivt den traditionella ekonomifunktionen och controllerns uppgift i företag. Den finansiella rapporteringen förenklas genom automatisering samtidigt som nya krav – och möjligheter - tillkommer. Framtidens rapportering kommer i allt högre grad att handla om framåtriktat beslutsstöd där flera olika datakällor kopplas ihop. För att kunna leverera en sådan rapportering måste företaget ha tillgång till ekonomer som både kan representera digitaliseringens möjligheter och förstår affären. Ytterst kommer rapporteringen handla om stöd för att företaget ska kunna förändra sin affärsmodell.

Cooach är en plattform som möjliggör för drivna ekonomer att ta denna roll. Därför kallar vi dom Affärscooacher. Att coacha ägare, ledning, medarbetare i den digitala omställningen av affären. Men vänta tänker du nu, det här kanske inte är något för mig ändå? Visst drivs jag av en nyfikenhet av hur digitaliseringen påverkar företagen och nog vill jag vara med där det händer men det är ju inte mitt expertområde! Helt rätt säger vi då. Men låt dig inte skrämmas. Hela tanken med Cooach handlar om att utgå från hur en ekonomifunktion, en controller och ett affärsstöd fungerar idag. Göra det lite bättre och genom kundcase, utbildning och samarbete identifiera förbättringspotential och successivt genomföra förändringar.

Som affärscooach kommer du att representera insikter och kunskap som gör att du blir en uppskattad samtalspart till företaget. Genom din grundförståelse för bolagets siffror så blir du trovärdig. Vi är säkra på att du kommer att ta med dig idéer från dina samtal med företagen som vi sedan kan utveckla vidare och tillsammans göra om till konkreta förslag. Affärscooachen är i det sammanhanget projektledaren som ser till att saker och ting inte faller mellan stolarna och att projekt kommer i mål och effekten följs upp.

Du som läser detta tror vi tänker spännande men vad är det en affärscooach gör på riktigt? Du är van vid att ha en press på dig att leverera. Och ja, det är inte annorlunda hos oss. Som affärscooach är du kundansvarig och vårt kärnerbjudande handlar om att producera och leverera siffror samt tillhandahålla system för bokföring, lön, projektledning m.m. Utrymmet för Cooach uppstår typiskt sett när vi ersätter en traditionell redovisningsbyrå. Så ur företagets perspektiv så är du den nya redovisningskonsulten. Det är du som tar ansvar för att månadsrapporter levereras, tar hand om problem som uppkommer och gör de extra insatser som krävs till och från.

Som affärscooach har du tillgång till en produktions- och digitaliseringsenhet som ska kunna göra 80-90% av jobbet. Du är kravställare och tillsammans utvecklar ni arbetssätt och ersätter manuellt arbete. Genom att skilja tydligt på rollerna så är vi övertygade om att du får bättre förutsättningar för att verkligen sätta dig in i företaget och dess siffror och utgöra det där bollplanket som de flesta VD:ar och ägare önskar.

Magical work-life handlar också om att göra den grå vardagen lite mindre grå. Genom att vi inte har några klassiska kontor och att 100% av bokföring är digital så finns det egentligen inga fysiska begränsningar att jobba varsomhelst. Den frihet det innebär tror vi att du kommer att uppskatta och ger möjlighet att bryta rutiner som gör dagen lite gråare. Varför inte arbeta en vecka i november vid vår hub i Fuengirola? Eller arbeta hemma utan att någon på kontoret undrar var du är!

Det som många skulle uppfatta som jobbigt tycker du är det som lockar mest. Att ständigt träffa nya människor och skapa nya affärsrelationer. Eller på ren svenska – sälja!

Som blivande affärscooach har du i ditt nuvarande och tidigare arbete lärt känna många människor. Du mäter inte framgång i antal kontakter på LinkedIN men det är en självklarhet att connecta på LinkedIN med människor du träffar i din yrkesroll.

För att du ska bli framgångsrik måste du våga nyttja det nätverk du har. Cooach är ett koncept som bäst låter sig presenteras i personliga möten. Vi vill att du bokar möten med tidigare kunder, kollegor m.m. och berättar om Cooach. I kombinationen Du och Cooach kommer det att uppstå intresse. Det är vi helt säkra på.

Vår framgång bygger på att du blir framgångsrik. Därför kommer vi att göra allt vi kan för att du ska kunna generera affärer, dvs kunder till dig och Cooach, på ett så lustfyllt och effektivt sätt som möjligt. Det börjar redan vid första utbildningen då vi dels fördjupar dina kunskaper om vad det är som Cooach kan tillföra och vi tillsammans skapar din egen ”affärsplan”. Vi kommer överens om vad som är realistiska målsättningar, hur vi kan nå de bolag som du helst vill arbeta med, vilka referenser som kan användas och hur Cooach kan stötta med konkreta kundleads. Självklart kommer du även att kunna ta över ansvaret för några befintliga kunder så att du kan arbeta som Affärscooach från dag ett.

Den kunskap du besitter finns det en stor efterfrågan på. Vi vill ge dig möjligheten att omsätta denna till en bra inkomst. Vår modell innebär att vi delar 50/50 på intäkterna från de kunder som du ansvarar för. Eftersom mälsättningen är att du gör 10-20% av arbetet på kunderna så ska det vara en attraktiv modell. För rena konsultinsatser så får du givetvis en större andel.

I den plan som vi tillsammans upprättar vid första utbildningstillfället så kommer det att finnas ett mål för den omsättning som du förväntas nå inom 18 månader. Det är så lång tid vi räknar med att det tar att etablera en kundstock som du ansvarar för. Som utgångspunkt är målet att du ska ansvara för en omsättning på ca 200 000 kr per månad efter ca 18 månader. Ditt bolag kommer då att ha en omsättning på minst 100 000 kr och i vår kalkyl en nettointäkt efter diverse omkostnader på minst 90 000 kr.

Under de första 6 månaderna så har du också en garantiersättning på 20 000 kr per månad.

Är du så pass framgångsrik att du kan få in fler kunder än du själv kan ta hand om så har du möjlighet att förmedla kunderna till en annan affärscooach, t ex någon som precis startat och är i behov av nya kunder. För denna förmedling så erhåller du en direkt ersättning på 25% av en årsfakturering från Cooach.

När du vill trappa ner eller helt enkelt avsluta ditt arbete som Affärscooach har du också en möjlighet att överlåta dina kunder mot en ersättning motsvarande vad ditt bolag omsätter på ett år, dvs minst 1 000 000 kr enligt kalkylen.

Det som möjliggör för oss att skapa en attraktiv ekonomisk ersättning är att vi arbetar smart. Vi har ingen dyr overhead eller lokaler som kostar massa pengar och vi har automatiserat så mycket som möjligt av rutinarbetet.

Mobirise